Krieket

Die missie by L/s Jan van Riebeeck vir ons krieket is soos volg:

• Dat afrigters die basiese spel aan die spelers sal oordra.
• Dat alle basiese vaardighede in die spel waar moontlik toegepas sal word.
• Dat alle beskikbare potensiaal in die onderskeie spanne aangewend sal word.
• Dat elke speler ‘n regverdige kans sal kry om homself te bewys.
• Dat alle spelers se vaardighede en potensiaal ontwikkel sal word.
• Om liefde vir die spel aan te moedig.
• Om goeie sportmangees te ontwikkel by die spelers.
• Om aan elkeen blootstelling en deelname te gee.

Oefentye:

Oefentye is gewoonlik vanaf 14:00 elke middag in die seisoen. Afrigters kan vroeër begin oefen buite siesoen. Voorkeer in nette word gegee aan die span wat die volgende dag ‘n wedstryd speel.

Toerusting:

• Elke speler is verantwoordelik vir sy eie toerusting.
• Spelers moet self eers seker maak hulle het span gehaal voordat hulle toerusting moet aankoop.
• Die afrigter moet reël vir minderbevoorregte spelers wat nie hul eie toerusting kan bekostig nie. • Die skool bly verantwoordelik vir wedstrydballe.
• Alle gebruikte wedstrydballe word vir oefendoeleindes gehou en gebruik.

Kleredrag:

• Tydens oefening dra spelers enige gemaklike oefendrag.
• Spelers mag nie met skoolklere of skoolskoene oefen nie.
• Geen spykerskoene word in die nette toegelaat nie.
• Wedstryddrag: Amptelike skool gholfhempie/sporthempie met skool sweekpakbroek of wit langbroek.
• Elke afrigter moet sorg dra dat alle spelers eenvormig aangetrek is vir wedstryde. Geen wedstryddrag mag gebruik word as dit nie vooraf goedgekeur is deur die klerekomitee nie.

Toepassing van ouderdomme:

• ‘n Speler van O/7 en O/8 mag vir die O/9-span speel.
• Mini-krieket word vir die O/6 tot O/8 vlak aangebied.
• Geen speler wat O/9 is mag opgetrek word om vir O/10 te speel nie.
• Geen speler wat O/11 is mag vir die tweede of eerste krieketspan speel nie.
• Slegs O/12- en O/13-spelers mag oorweeg word om vir die tweede en eerstespan te speel.
• Geen O/14-speler mag in enige span van die skool speel nie.
• Dogters word wel toegelaat om vir die skool in hul korrekte ouderdomsgroep te speel.

Sosiale Netwerke

Beleide


Kommunikeerder


Adverteerders